Algemene voorwaarden voor apparatuurservice & support van Eskimo Joe's

1. Algemeen:

2. We raden aan om alleen Producten en Materialen van Eskimo Joe's te gebruiken voor slushmachines van Eskimo Joe's, omdat deze zijn geoptimaliseerd voor het gebruik van Eskimo Joe's-Producten en -Materialen.

3. Wij en onze servicevertegenwoordigers zullen alle redelijke maatregelen nemen om de in deze overeenkomst omschreven diensten zorgvuldig en deskundig uit te voeren.

4. De diensten zullen aansluiten bij het betreffende doel.

5. De diensten zullen binnen redelijke tijd worden verleend.

6. Wij zullen uw service- of supportafspraak voorafgaand aan het verwachte bezoek of gesprek bevestigen.

7. Definities:

8. 'Wij', 'ons' of 'onze' verwijst naar Eskimo Joe’s Limited.

9. 'U' of 'uw' verwijst naar de eigenaar, gebruiker of exploitant van de Vriezer.

10. 'Vriezer' verwijst naar elke afzonderlijke slushmachine (inclusief de apparatuur voor het uitgegeven slushproduct en alle toevoegingen en accessoires).

11. 'Uitgevallen Vriezer' verwijst naar een slushmachine die geen slushproduct kan uitgeven.

12. 'Defecte vriezer' verwijst naar een

slushmachine die nog wel slushproduct kan uitgeven.

13. 'Locatie' verwijst naar het installatieadres van de Vriezer.

14. 'Drinkklaar product' of 'RDP' (Ready to Drink Product) verwijst naar de Producten die zijn aangelengd met drinkwater en worden uitgegeven via de vriezer, bereid conform de instructies die wij van tijd tot tijd hebben uitgegeven over het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van de vriezer en over het aanlengen van de siropen met drinkwater voor gebruik in de vriezer.

15. 'Producten' verwijst naar de producten die worden gebruikt voor het bereiden en serveren van het RDP dat door de Vriezer wordt uitgegeven. Dit zijn onder meer de geconcentreerde siropen voor het bereiden van het RDP en de bekers voor het serveren van de RDP, die door ons van tijd tot tijd te koop worden aangeboden.

16. 'Materialen' verwijst naar de schoonmaak- en onderhoudsproducten (onder meer het schoonmaak-/ontsmettingsmiddel, ontsmettingsspray en voedselveilig smeermiddel), die door ons van tijd tot tijd te koop worden aangeboden.

17. 'Werkdag' verwijst naar alle dagen behalve zaterdag, zondag en feestdagen.

18. 'Normale kantoortijden' verwijst naar 09.00 tot 17.00 uur op een Werkdag.

19. 'Na kantoortijd' verwijst naar tijden buiten de Normale kantoortijden en/of een andere dag dan een 'Werkdag'.

20. 'Servicevertegenwoordiger', 'Gespecialiseerd servicetechnicus' en 'Deskundige telefonische technische ondersteuning' verwijzen naar derde dienstverlenende partijen.

21. 'Deskundige telefonische technische ondersteuning' verwijst naar telefonisch antwoord van een Gespecialiseerd servicetechnicus als reactie op uw verzoek om assistentie bij het identificeren van onderdelen of storingen, het aanvragen van een servicebezoek, regelmatig schoonmaak en onderhoud, de plaatsing en de prestaties van de Vriezer of het bereiden en verwerken van siropen.

22. 'Gespecialiseerde apparatuurservice' verwijst naar de diagnose- en reparatieactiviteiten van een Gespecialiseerd servicetechnicus na uw melding dat een Vriezer defect is of is uitgevallen;

23. dit staat gelijk aan 2 uur werk, en

24. alle aanvullende tijd die nodig is wordt per 10 minuten in rekening gebracht voor het geldende uurtarief;

25. vervangende onderdelen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

26. 'Jaarlijks onderhoud' verwijst naar de de diagnostische gezondheidscheck, het geplande onderhoud en een volledige schoonmaak en ontsmetting van de Vriezer die een Gespecialiseerd servicetechnicus zal uitvoeren na uw melding dat een Vriezer defect is of is uitgevallen;

27. dit staat gelijk aan 3 uur werk, en

28. alle aanvullende tijd die nodig is wordt per 10 minuten in rekening gebracht voor het geldende uurtarief;

29. vervangende onderdelen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

30. 'Mislukt gesprek' verwijst naar het telefonisch antwoord of de telefonische activiteiten van een Gespecialiseerd servicetechnicus na uw aanvraag van Deskundige telefonische technische ondersteuning, Gespecialiseerde apparatuurservice of Jaarlijks onderhoud waarbij u, uw personeel, de vriezer of de Locatie niet beschikbaar zijn.

31. 'Buiten de scope' verwijst naar een situatie waarin onze servicevertegenwoordigers redelijkerwijs hebben vastgesteld dat de benodigde reparaties niet binnen de toegewezen tijd kunnen worden afgerond via de Gespecialiseerde apparatuurservice of het Jaarlijks onderhoud, en waarbij er extra tijd of een extra Service-afspraak nodig is om de reparatie af te ronden.

32. Zie het supportcentrum op de website voor de gebieden waarin deze bepalingen van toepassing zijn.

33. Op deze overeenkomst is het recht in het Verenigd Koninkrijk van toepassing.

34. Reparatie-, support- en onderhoudsdiensten

35. Wanneer u een van de Reparatie-, support- en onderhoudsdiensten heeft aangevraagd zullen de reparatie en het onderhoud van de Vriezer die het gevolg zijn van normale slijtage worden verzorgd in lijn met de richtlijnen van de fabrikant.

36. Wij moeten onze specifieke toestemming geven voordat wij, of onze servicevertegenwoordigers, Deskundige telefonische technische ondersteuning, de Gespecialiseerde apparatuurservice of het Jaarlijks onderhoud aanbieden.

37. Bij ontvangst van een dergelijke melding, en voor zover u geen inbreuk maakt op een van de bepalingen in deze Overeenkomst of andere Overeenkomsten met ons, zullen wij of onze servicevertegenwoordigers alle redelijke inspanningen leveren om supporttickets op te lossen die per telefoon, per e-mail of online zijn ingediend, of om reparaties of aanpassingen te doen om een uitgevallen of defecte Vriezer, of een Vriezer die jaarlijks onderhoud nodig heeft, weer in goede werkende staat te krijgen.

38. Bij het aanbieden van de Gespecialiseerde apparatuurservice, of ons Jaarlijks onderhoud, zullen wij of onze servicevertegenwoordigers alle redelijke inspanningen leveren om de juiste onderdelen in te kopen om de Vriezer weer in goede werkende staat te krijgen.

39. Gedurende de Gespecialiseerde apparatuurservice, of het Jaarlijks onderhoud, dient u te allen redelijken tijde:

40. toegang tot de Locatie en de Vriezer te verlenen aan ons of onze servicevertegenwoordigers om redelijkerwijs inspecties en reparaties uit te voeren;

41. een adequate en veilige werkplek aan te bieden aan ons of onze servicevertegenwoordigers om de inspecties en reparaties uit te voeren;

42. informatie te verstrekken die op redelijke wijze wordt opgevraagd tijdens het uitvoeren van de inspectie en de overige diensten.

43. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst kunnen er aanvullende kosten in rekening worden gebracht bij een late annulering of een Mislukt gesprek, wanneer de Gespecialiseerde apparatuurservice of het Jaarlijks onderhoud Buiten de scope valt, of wanneer wij of onze servicevertegenwoordigers redelijkerwijs hebben vastgesteld een defect of uitval van de Vriezer het resultaat of gevolg is van onder meer:

44. reparaties die direct of indirect het resultaat zijn van een storing als gevolg van onopzettelijk(e) of opzettelijk(e) aanpassingen, vandalisme, misbruik of verwaarlozing van de Vriezer;

45. het feit dat u er niet voor heeft gezorgd dat de Vriezer wordt geïnstalleerd en bewaard in geschikte omstandigheden, en dat alle personen die de Vriezer gebruiken of bedienen alle gebruiksinstructies opvolgen die wij of onze servicevertegenwoordigers van tijd tot tijd hebben gegeven;

46. het feit dat u er niet voor heeft gezorgd dat er voldoende drinkwater of elektriciteit beschikbaar is om de Vriezer normaal te laten werken;

47. het feit dat u niet voldoende of niet de juiste ruimte vrij heeft gemaakt rond de Vriezer, zoals van tijd tot tijd wordt omschreven in de instructies van ons of onze servicevertegenwoordigers;

48. het feit dat u de slushmachine niet in de nachtmodus heeft gezet zoals van tijd tot tijd wordt omschreven in de handleidingen of instructies van ons of onze servicevertegenwoordigers;

49. het feit dat u het RDP niet tussen het minimum- en maximumniveau heeft gehouden zoals dat op de producttanks van de Vriezer wordt aangegeven;

50. het feit dat u een andere stroom dan netstroom heeft gebruikt om de Vriezer te voeden;

51. het feit dat u de Vriezer via elektrische stopcontacten op een andere manier heeft gevoed dan van tijd tot tijd wordt omschreven in de handleidingen of instructies;

52. het feit dat u niet alle instructies heeft opgevolgd die wij of onze servicevertegenwoordigers van tijd tot tijd uitgeven over het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van de Vriezer of over het bereiden en aanbieden van het RDP;

53. het feit dat u niet de materialen of onderdelen heeft gebruikt die wij aanbieden voor het regelmatig schoonmaken of onderhouden van de Vriezer;

54. het feit dat u de Vriezer heeft gebruikt om enig ander product te bevriezen of uit te geven dan het product dat door ons te koop wordt aangeboden;

55. het feit dat u de Vriezer, Producten, materialen of onderdeel die wij te koop aanbieden heeft gebruikt voor iets anders dan het beoogde doel;

56. het feit dat u de Vriezer bent blijven gebruiken terwijl bekend is dat deze niet goed werkt;

57. het feit dat u aanpassingen heeft gedaan in of aan de Vriezer;

58. het feit dat u een andere persoon dan wij of onze servicevertegenwoordigers heeft toegestaan om een defecte of uitgevallen Vriezer te repareren zonder dat wij daarvoor van tevoren toestemming hebben verleend.

59. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst kunnen er aanvullende kosten in rekening worden gebracht wanneer er een Gespecialiseerde apparatuurservice-afspraak wordt gemaakt en wij of onze servicevertegenwoordigers redelijkerwijs vaststellen dat er geen storing in de vriezer is,

60. wanneer de storing wordt veroorzaakt door een fout van de gebruiker of exploitant,

61. wanneer de storing hersteld kan worden door eenvoudigweg een van de regelaars op de Vriezer te resetten, of

62. wanneer de storing hersteld kan worden door de Vriezer eenvoudigweg weer aan te sluiten op de stroomvoorziening.

63. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst kunnen er aanvullende kosten in rekening worden gebracht als een gespecialiseerde servicetechnicus voor de Gespecialiseerde apparatuurservice of het Jaarlijks onderhoud meer dan één uur met de auto onderweg is om bij u op locatie onderhoud uit te voeren.

Heeft u vragen of opmerkingen over de gespecialiseerde service en support van Eskimo Joe's, , neem dan via onze website contact op met ons supportcentrum. We streven ernaar om alle vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden.