Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 1 januari 2014 

Eskimo Joe’s Online Content Voorwaarden 

De websites, mobiele websites, mobiele toepassingen en sociale media van Eskimo Joe’s, ej, ejslush, en Eskimo Joe’s (de "Online Content") zijn eigendom van en worden beheerd door Eskimo Joe’s Limited, Sanderson House, 22 Station Road, Horsforth, Leeds, UK, LS18 5NT; CRN: 8997858; VAT: GB18571278

Door gebruik te maken van en toegang te verkrijgen tot de online content erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en instemt met gebondenheid daaraan. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden instemt, maakt u dan alstublieft geen gebruik van de online content. 

1. Toepasselijk recht

Eskimo Joe’s controleert en beheert deze site vanuit haar kantoren in het Verenigd Koninkrijk. Deze Gebruiksvoorwaarden worden geregeerd door het recht van het Verenigd Koninkrijk. U en Eskimo Joe’s accepteren de exclusieve jurisdictie van de rechters van het Verenigd Koninkrijk. Als u ervoor kiest vanuit een andere locatie toegang tot de online content te verkrijgen dan bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. 

2. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Eskimo Joe’s kan, naar absoluut eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde door middel van het publiceren van aangepaste voorwaarden aanpassen en wijzigen. U komt overeen dat, in geval een deel van deze Gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar blijkt te zijn, de rest van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijft. Door deze site na de inwerkingtreding van een wijziging te blijven gebruiken stemt u in met gebondenheid aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. 

3. Site content, eigendom en gebruiksbeperkingen

De online content wordt beschermd door auteursrecht onder het recht van het Verenigd Koninkrijk en overige landen door middel van internationale verdragen. Tenzij anders aangeduid en met uitzondering van informatie direct afkomstig van of links naar derde-websites, behoren alle rechten (inclusief auteursrechten) met betrekking tot alle content, overig materiaal en verzamelingen vervat in of gebruikt om deze site te creëren of te ondersteunen, inclusief tekst, grafieken, logos, iconen, videobeelden, audioclips en navigatie- of andere programmatuur (gezamenlijk de “Content” te noemen), toe aan, worden deze gecontroleerd door en zijn deze gereserveerd voor Eskimo Joe’s en verbonden ondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en licentiehouders. 

4. Informatie van en Advertentie en Links naar Derde-Websites

De online content kan informatie bevatten van of hyperlinks en overige verwijzingen naar internet websites beheerd door derden. Dergelijke informatie of websites vallen niet onder de controle van Eskimo Joe’s en Eskimo Joe’s is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke informatie of websites. Eskimo Joe’s stelt dergelijke informatie en hyperlinks uitsluitend aan u ter beschikking voor gebruiksgemak en de opname van een link impliceert niet dat Eskimo Joe’s de gelinkte website onderschrijft. U vertrouwt volledig op eigen risico op dergelijke informatie en websites. U wordt naar de relevante derde-websites verwezen voor alle informatie betreffende de producten en/of diensten van deze derden. Derden zijn uitsluitend verantwoordelijk ten opzichte van u, onderworpen aan hun voorwaarden, voor alle aangelegenheden betreffende hun website inclusief 

informatie, goederen, diensten, prijzen en de levering van goederen of diensten die u op de derde-website aankoopt. 

5. Behoorlijk en redelijk gebruik

Toestemming voor het weergeven, kopiëren, distribueren, downloaden en printen van delen van deze site wordt uitsluitend verleend voor de behoorlijke en redelijke doeleinden om: Een bestelling bij Eskimo Joe’s te plaatsen; of De verkoop van de producten of diensten van Eskimo Joe’s te bevorderen; of Deze site te gebruiken als een winkelbron mits u de site niet wijzigt en Eskimo Joe’s alle auteursrecht- en overige eigendomskennisgevingen vervat in de Content behoudt. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om onze sitematerialen te gebruiken voor doeleinden die niet uitdrukkelijk op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden toegestaan. 

6. Verboden gedrag

Behoudens als voorzien onder #5, “Behoorlijk en redelijk gebruik” bent u zonder de voorafgaande toestemming van Eskimo Joe’s en andere rechthebbenden met betrekking tot de content waar u via de online content toegang tot verkrijgt niet bevoegd deze content te reproduceren, aan te passen, te downloaden, op te slaan (op welk medium dan ook), te communiceren, in het openbaar te tonen of te spelen, te wijzigen of een afgeleid werk uit die content te creëren. Zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring of van de rechthebbende op het handelsmerk is het niet toegestaan om een handelsmerk (al dan niet geregistreerd) vervat op de site dan wel anderszins door Eskimo Joe’s gebruikt te gebruiken. U dient geen andere producten voor te doen als producten van Eskimo Joe’s; of Eskimo Joe’s op uw bevroren drankenmachine of drankenautomaat te adverteren als de machine of automaat niet uitsluitend authentieke Eskimo Joe’s producten distribueert; of Eskimo Joe’s binnen uw zaak te adverteren en geen authentieke Eskimo Joe’s producten in uw bevroren drankenmachine of drankenautomaat serveren of distribueren. In geval van een Eskimo Joe’s gemerkte bevroren drankenmachine of automaat kan ieder gebruik van producten die niet zijn gemerkt als of aanbevolen worden door Eskimo Joe’s de garantie doen vervallen. Eskimo Joe’s behoudt zich het recht voor om rechtsmiddelen in te stellen en schadevergoeding te eisen voor ieder misbruik of bedrieglijk of misleidend gebruik van een handelsmerk (al dan niet geregistreerd dan wel anderszins) of een afbeelding die door Eskimo Joe’s wordt gebruikt. 

7. Wij kunnen uw terugkoppeling gebruiken

U kent Eskimo Joe’s een onherroepelijke en niet-exclusieve licentie toe om materiaal, informatie en ideeën die u via deze site verzendt dan wel anderszins aan Eskimo Joe’s ter beschikking stelt te gebruiken vanaf het moment dat u dit verzendt. U komt overeen dat wij ideeën, concepten, technieken, woorden, afbeeldingen en overige content vervat in deze verzendingen voor iedere doelstelling en zonder beperking en vergoeding kunnen gebruiken. 

8. Algemene verboden

U dient via deze site geen materiaal te uploaden, te publiceren, te verzenden dan wel anderszins beschikbaar te maken dat de rechten van anderen (inclusief hun privacy- en intellectuele eigendomsrechten) schendt of daar inbreuk op maakt; dat illegaal, bedreigend, beledigend, lasterlijk, privacy schendend, vulgair, onfatsoenlijk, blasfemisch is of dat anderszins irriteert of leed 

of ongemak veroorzaakt aan of haat aanspoort ten opzichte van een persoon; gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit oplevert, wettelijke aansprakelijkheid ten gevolge heeft of anderszins de wet schendt; het gebruik van de site door een andere gebruiker beperkt of hindert; de functionaliteit of werking van de site of de servers of de functionaliteit of werking van een computersysteem van een gebruiker beïnvloedt (bijv. door het verzenden van een computervirus of een ander schadelijk component, al dan niet bewust); of inbreuk maakt op normen, content, vereisten of gedragslijnen afgekondigd door een relevante autoriteit, inclusief autoriteiten die van Eskimo Joe’s verwachten dat op grond van toepasselijke gedragslijnen van de bedrijfstak herstelmaatregelen worden genomen. 

9. Vrijwaring

U komt overeen Eskimo Joe’s te vrijwaren tegen iedere vordering, eis, lichamelijk letsel, schade, verlies, onkosten, kosten en aansprakelijkheid (direct dan wel indirect) ingesteld tegen of geleden door Eskimo Joe’s in verband met uw gebruik van deze site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw schending van rechten van derden. Er kunnen verschillen bestaan tussen de afgeleverde producten en de producten weergegeven in de Online Content. 

10. Goederen bestellen

Een bestelling door u geplaatst op de wijze beschreven op deze site vormt een aanbod van u om een bepaald product of dienst voor de prijs (inclusief de levering en overige kosten) aangeduid op deze site op het moment dat u uw bestelling plaatst aan te kopen. U erkent dat door het plaatsen van uw bestelling u overeenkomt te betalen voor en levering van de bestelde goederen te accepteren tenzij u ons verzoekt de bestelling te annuleren en wij u voor verzending van de goederen een bevestiging van de annulering verzenden. Onderhevig aan uw naleving van product-specifieke beperkingen aangegeven op deze website. Eskimo Joe’s kan de prijzen gepubliceerd in de online content op ieder moment wijzigen. Prijzen van producten geplaatst in het winkelmandje maar nog niet betaald zijn onderhevig aan wijzigingen en u komt overeen de prijs toepasselijk op het moment van betaling te betalen. Ondanks dat iedere inspanning wordt geleverd om de nauwkeurigheid van prijzen, afbeeldingen en informatie weergegeven op deze site te garanderen is Eskimo Joe’s niet verantwoordelijk voor fouten en behoudt zich het recht voor om uw aanbod te accepteren of om dit om welke reden dan ook te weigeren, inclusief maar niet beperkt tot het niet voorhanden zijn van een product, een fout in de prijs, een afbeelding of de productbeschrijving gepubliceerd in de Online Content of een fout in uw bestelling. Wij kunnen aanvullende verificatie of informatie vereisen voordat wij een bestelling accepteren. Wij accepteren alleen bestellingen uit de landen genoemd op de site. Binnen dit gebied is ons leverings- en retourneringsbeleid als in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezet van toepassing. Door op de ejslush website op de knop ‘Voltooi Bestelling’ te klikken komt u overeen alle voorwaarden opgenomen in de Online Content Voorwaarden van Eskimo Joe’s te respecteren. 

11. Over onze prijzen

Productbeschikbaarheid kan vanwege andere klantenaanbiedingen per land verschillen. Alle prijzen zijn exclusief btw / omzetbelasting, waar van toepassing. Alle toepasselijke belastingen, afleveringskosten en kortingen worden op de betalingspagina toegepast. Prijzen online weergegeven zijn actueel op het moment van uitgifte maar zijn op ieder moment aan wijzigingen onderhevig en zijn afhankelijkheid van beschikbaarheid. Prijzen en beschikbaarheid zijn zonder kennisgeving onderhevig aan wijzigingen. Waar in alle landen toegestaan behouden wij ons het 

recht voor om verkopen te limiteren, inclusief het recht om verkopen aan wederverkopers te verbieden. 

12. Verzending

Afhankelijk van het moment waarop u uw bestelling plaatst, wordt uw bestelling op dezelfde dag of de volgende werkdag klaargemaakt en verzonden. Uiterste tijden voor levering op dezelfde dag verschillen van land tot land en van magazijn tot magazijn. 

13. Levering

Hoe lang het duurt voor u uw bestelling ontvangt is afhankelijk van hetgeen u bestelt en waar u woont. Bestellingen voor siropen, consumptieartikelen, accessoires en reclame voor op het verkooppunt worden gebruikelijk binnen 2-5 werkdagen geleverd. Bestellingen voor slushmachines of onderdelen worden gebruikelijk binnen 2-10 werkdagen afgeleverd. Eskimo Joe’s maakt alleen gebruik van derde logistieke dienstverleners met een bewezen snelle, betrouwbare dienst, proactieve emailkennisgeving en volledige volgmogelijkheid. Eskimo Joe’s levert altijd haar beste inspanningen om aan de aangegeven levertijden te voldoen maar wij kunnen niet garanderen dat levertijden worden gehaald. 

14. Retourneringen, Restituties en Annuleringen

Zie het Retournerings-, Restitutie- en Annuleringsbeleid van Eskimo Joe’s hier. 

15. Acties, Deals, en Aanbiedingen

“Acties", "Deals", “Speciale Aanbiedingen” of "Aanbiedingen" (de "Aanbieding") zijn van toepassing op geselecteerd(e) product(en) of dienst(en) voor geselecteerde periodes (de "Aanbiedingsperiode"). Tijdens deze periode is (een) product(en) of dienst(en) genoemd als deel van een “Aanbieding” beschikbaar om voor de specifieke prijs tijdens de “Aanbiedingsperiode” te worden besteld. De Aanbieding is afhankelijk van beschikbaarheid en kan zonder kennisgeving door Eskimo Joe’s worden gewijzigd of ingetrokken. U dient uw bestelling voor het einde van de “Aanbiedingsperiode” af te ronden. De aanbieding is alleen van toepassing op (een) product(en) of dienst(en) genoemd als onderdeel van een “Aanbieding” en aangekocht op de website van Eskimo Joe’s. Waar van toepassing worden bij ieder item in overeenstemming met de standaard leveropties en het standaard beleid van Eskimo Joe’s afleverkosten, belastingen en kosten in rekening gebracht. De gebruikelijk voorwaarden van Eskimo Joe’s voor het gebruik van de http://www.ejslush.com website zijn van toestemming. 

16. Winkelkrediet en Vouchers, Kortingscodes

Tenzij anders aangegeven zijn vouchers en codes voor winkelkrediet of korting uitgegeven voor actiedoeleinden dan wel anderszins naar ons goeddunken (inclusief voor goodwilldoeleinden) uitsluitend geldig voor een enkele transactie; kunnen niet worden gebruikt samen met andere kortingen, codes of aanbiedingen; en vervallen 30 dagen na uitgifte. Vouchers, winkelkrediet en kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld, en geen enkel deel van een voucher of winkelkrediet heeft geldelijke waarde. Er wordt geen restitutie of krediet gegeven voor een ongebruikte voucher, winkelkrediet of kortingscode of voor een ongebruikt deel van een voucher of winkelkrediet. Waar van toepassing is een minimumuitgave van toepassing om een winkelkrediet, voucher of kortingscode te gebruiken. Uitsluitingen of beperkingen kunnen van toepassing zijn. 

17. Veilig Winkelen

Zie onze Veilig Winkelen verklaring hier. 

18. Bonuspunten

Zie ons Bonuspuntenbeleid hier. 

19. Eigendom en risico

Het eigendom van de goederen online aangekocht van Eskimo Joe’s gaat pas over van Eskimo Joe’s op het moment dat wij volledige betaling voor de goederen hebben ontvangen. Het risico met betrekking tot de goederen gaat op u over op het moment van aflevering van de goederen op uw adres. 

20. Afwijzing van aansprakelijkheid

Voor zover door de wet toegestaan is Eskimo Joe’s niet aansprakelijk op contractuele basis, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) dan wel anderszins voor directe, indirecte, speciale, gevolg- of punitieve schade of verlies inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van gebruik, gegevens of winst voortkomend uit of in verband met: (1) het gebruik, het kopiëren of de weergave van de content van deze site; (2) goederen of diensten geleverd door Eskimo Joe’s op grond van deze Gebruiksvoorwaarden; of (3) een verzuim of nalaten aan de kant van Eskimo Joe’s om aan haar verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden te voldoen. Eskimo Joe’s is niet aansprakelijk voor een verzuim of vertraging in het uitvoeren van een verplichting ten gevolge van omstandigheden die buiten de redelijke invloedssfeer van Eskimo Joe’s vallen. 

21. Beperking van aansprakelijkheid

Onze totale aansprakelijkheid ten opzichte van u (waar van toepassing) in verband met deze site, met deze Gebruiksvoorwaarden of goederen of diensten geleverd op grond daarvan is beperkt, naar ons goeddunken, tot (1) in geval van informatie of diensten door ons geleverd of ter beschikking gesteld, de nieuwe levering van de informatie of diensten of betaling van de kosten hiervoor; (2) in geval van goederen door ons geleverd, de vervanging van de goederen, levering van equivalente goederen of betaling van de kosten hiervoor; en/of (3) het door u betaalde bedrag (waar van toepassing). 

22. Afwijzing van garantie

Eskimo Joe’s biedt deze online content aan zoals het is en gebruik van deze content valt onder uw eigen risico. Eskimo Joe’s en haar verbonden bedrijven, gelieerde bedrijven, licentiegevers of licentiehouders en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten doen geen verklaringen en geven geen garanties voor wat betreft de nauwkeurigheid, volledigheid, courantheid of betrouwbaarheid van de informatie vervat in de online content (inclusief met betrekking tot een product of dienst). Voor zover wettelijk toegestaan is geen van hen op enige wijze (inclusief nalatigheid) aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten in, of omissies in, de informatie vervat op deze site. Voor zover wettelijk toegestaan doet Eskimo Joe’s uitdrukkelijk afstand van alle garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, inclusief (zonder beperking) impliciete garanties of voorwaarden voor aanvaardbaarheid of geschiktheid voor een doel. 

23. Rechten die wij niet kunnen uitsluiten

De voornoemde beperking van de garantie en aansprakelijkheid sluiten geen rechten uit die op 

grond van de wet niet kunnen worden uitgesloten, inclusief maar niet beperkt tot uw rechten als een consument op grond van de toepasselijke lokale wetgeving. 

24. Wijzigingen

Geen van de werknemers, vertegenwoordigers, gelieerde bedrijven of agenten van Eskimo Joe’s heeft het recht om Eskimo Joe’s aan een overeenkomst te binden die niet aan deze voorwaarden voldoet. Als een bepaling van deze Voorwaarden op grond van de wet nietig of onuitvoerbaar wordt geacht dan is dit deel scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden die anderszins volledig van kracht blijven en u komt overeen aan deze Gebruiksvoorwaarden te zijn gebonden. 

25. Beëindiging

Uw mogelijkheid om goederen bij Eskimo Joe’s aan te kopen kan op ieder moment zonder kennisgeving door Eskimo Joe’s worden beëindigd. Alle beperkingen, licenties door u verleend en beperkingen van de aansprakelijkheid van Eskimo Joe’s blijven ook na beëindiging van kracht. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de Online Content Voorwaarden van Eskimo Joe’s neemt u dan contact met Eskimo Joe’s op door gebruik te maken van het contactformulier van Eskimo Joe’s op de website. Eskimo Joe’s probeert alle vragen binnen 2 werkdagen te beantwoorden.